ASKER & BÆRUM HUS AS


Alle våre hus produseres ved Konsmo Fabrikker AS, både kataloghus, arkitekttegnede hus og prosjekthus.

Vi er kjent i markedet for vår gode kvalitet, fleksible løsninger og tilpasninger.
 Vi leverer boliger av høy kvalitet med solid konstruksjon, tilpasset enhver livsstil, økonomi og smak.

Firmaet ble etablert i 1994, og vi har hatt kontorer i Sandvika i alle disse årene.
Vårt marked er hovedsakelig Asker, Bærum og Oslo, og vi har levert boliger både til utbyggere (prosjekt) og til enkeltkunder.

Daglig leder Ivar Schjelderup og byggeleder Per Gjertsen har vært med fra starten av.
Begge har lang erfaring fra byggebransjen, og har tidligere vært ansatt i andre selskaper knyttet til denne bransjen.

Asker & Bærum Hus AS

Bjerkealleen 4 B

1363 HØVIK

Ivar Schjelderup

Daglig leder
Tlf.: +47 901 11 208
E-post: ivar @abhus.no

Per Gjertsen

Prosjektleder
Tlf.: +47 920 12 370
E-post: per@abhus.no