Vi bygger slik du ønsker

Tilpasset din tomt, din familiesituasjon og din økonomi

Våre grunnmodeller dekker de fleste behov og for fullt ut å tilpasse dine ønsker stiller Konsmo Fabrikker AS sitt arkitektkontor til disposisjon. De setter sammen drømmer og tekniske krav til gode løsninger, justert for økonomiske rammer og tilpasset god byggeskikk. Det settes fokus på stil og detaljer som bygger på norsk byggetradisjon.
Husene tilpasses tomten, stedets byggeskikk, og en konsekvent stiltilhørighet i materialvalget gjør at våre hus blir noe mer enn mange andre.

Standardhusene er delt opp i 2 kategorier: Moderne og Klassisk.

Moderne

Eksempel på moderne hustyper for flat tomt; M11 og M13
Konsmohus moderne for flat tomt

Eksempel på moderne hustyper for skrå tomt; M7 og M13
Konsmohus moderne for skrå tomt


Klassisk

Eksempel på klassiske hustyper for flat tomt; K16 og K9
Konsmohus klassisk for flat tomt

Eksempel på klassiske hustyper for skrå tomt; K7 og K11
Konsmohus klassisk skrå tomt

Se mer om våre hustyper her.

I tillegg leverer vi prosjektboliger.